dot dot dot
dot
ค้นหาสินค้า

ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot
Products
dot
EATON BUSSMANN
DF Electric
SEMIKRON
IXYS
ARCOL
ESKA
Other Products
dot
Energy Storage และอนาคตอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอาเซียน article

 452492171.jpg

 

       เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) นับเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีการพูดถึงมาอย่างยาวนาน แต่ยังไม่ค่อยมีการใช้อย่างแพร่หลายด้วยข้อจำกัดหลายๆ ด้าน อาทิ ราคาที่แพง (30 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ขึ้นไป) อายุการใช้งานที่สั้น (ประมาณ 10 ปี) รวมถึงต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เทคโนโลยี Energy Storage ที่เป็นที่คุ้นเคยกันดีคือ แบตเตอรี่ โดยวิธีการทำงาน ของ Energy Storage คือการนำเอาพลังงานส่วนเกินมากักตุนไว้เพื่อนำออกมาใช้ในยามที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้

 

       อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาด Energy Storage ได้ปรับตัวดีขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและเป็นแนวโน้มที่น่าจับตามองโดยบริษัทวิจัยตลาดหลายบริษัท อาทิ Navigant Research คาดการณ์ว่าในช่วง 10 ปีข้างหน้า ตลาดนี้จะเติบโตเฉลี่ยราวปีละ 40% โดยปัจจัยที่จะขับเคลื่อนการเติบโตมีอยู่ 3 ประการหลักได้แก่ 1) นโยบายภาครัฐ เช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียที่บังคับให้ผู้ผลิตไฟฟ้าลงทุนในเทคโนโลยี Energy Storage หรือในอาเซียนเองก็มีสิงคโปร์ที่เพิ่งจัดตั้งกองทุน Energy Storage ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา 2) การปรับปรุงข้อจำกัดของเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านการทำราคาให้ต่ำลง โดยข้อมูลจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ (DOE) ระบุว่าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ราคาแบตเตอรี่ได้ลดลงราว 20% ต่อปี อีกทั้ง Bloomberg ก็ได้คาดการณ์ว่าในช่วง 5 ปีข้างหน้าราคาจะมีแนวโน้มลดลงอีกราว 30% ต่อปี และ 3) แนวโน้มการขยายตัวของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยคาดการณ์ว่าการลงทุนใหม่ในโรงไฟฟ้าดังกล่าวทั่วโลกจะเติบโตเฉลี่ยราวปีละ 10% ทั้งนี้จะต้องมีการลงทุนในเทคโนโลยี Energy Storage ควบคู่เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

 

       สำหรับในอาเซียนแล้ว การลงทุนในเทคโนโลยี Energy Storage มีแนวโน้มเติบโตดี จากการที่หลายประเทศตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะในฟิลิปปินส์ที่มีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสูงถึง 40% ภายในปี 2020 นอกจากนี้ ประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย และเมียนมา ก็มีเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสูงราว 20% อย่างไรก็ตาม ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน อย่างแสงอาทิตย์ หรือลม จะมีเสถียรภาพต่ำกว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานดั้งเดิม อย่าง ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหิน เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจะแปรผันไปตามสภาพอากาศ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าความเข้มของแสงหรือแรงลมลดลงจากค่าปกติ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในช่วงเวลานั้นจะหายไปจากระบบเป็นจำนวนมาก และอาจทำให้เกิดไฟดับเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งเทคโนโลยี Energy Storage จะสามารถเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ โดยนำเอาพลังงานที่เก็บสะสมไว้ในช่วงที่ผลิตไฟฟ้าเกินจำนวนที่ต้องการ ออกมาใช้ได้ทันที และส่งผลให้ระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนสูงมีความเสถียรและยืดหยุ่นมากขึ้น

 

       นอกจากนี้ ประเทศในอาเซียนที่มีอัตราประชากรที่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าในระดับต่ำ (Low electrification rate) หรือต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไฟดับอยู่บ่อยครั้ง มีแนวโน้มที่จะลงทุนในเทคโนโลยี Energy Storage โดยตลาดที่น่าจับตามองคือประเทศเมียนมาและกัมพูชา เนื่องจากประชาชนในประเทศราว 70% ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ อีกทั้ง ระบบไฟฟ้าในประเทศยังมีประสิทธิภาพต่ำ ทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟดับและไฟตกอยู่บ่อยครั้ง ประชาชนหรือสถานประกอบการที่มีความต้องการใช้งานระบบไฟฟ้าที่เสถียร อย่างโรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และร้านค้า จึงต้องติดตั้งเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซล เพื่อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงในยามฉุกเฉิน แต่ทั้งนี้การใช้เชื้อเพลิงดีเซลนั้นมีราคาสูง การที่เทคโนโลยี Energy Storage โดยเฉพาะแบตเตอรี่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จะทำให้ระบบไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น เช่น แสงอาทิตย์ เป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะสามารถนำไฟที่กักเก็บไว้มาใช้ในช่วงที่ไม่มีแสงแดดได้และมีต้นทุนที่ต่ำกว่าดีเซล

 

       สำหรับในไทยเอง อีไอซีมองว่าโอกาสการลงทุนในเทคโนโลยี Energy Storage มีแนวโน้มเติบโตสูงเช่นกัน โดยจะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นราว 20% ภายในปี 2036 ซึ่งจะมีการพัฒนาควบคู่ไปกับแผน Smart Grid หรือการพัฒนาให้ระบบไฟฟ้ามีการทำงานอย่างชาญฉลาด ที่จะต้องมี Energy Storage เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ อย่างไรตาม ควรมีการจับตามองว่าราคาเทคโนโลยีกลุ่มนี้จะสามารถลดลงตามที่บริษัทวิจัยตลาดทั้งหลายคาดการณ์ไว้หรือไม่ ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจในการจำหน่ายเทคโนโลยี Energy Storage ควรรีบทำการค้นคว้าวิจัย หรือ หาพันธมิตรต่างชาติที่มีการพัฒนาและขายเทคโนโลยี Energy Storage เพื่อมาทำตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

Share
ข่าวสาร / กิจกรรม

SEMIKRON in iEVTech 2017
ฉลอง APT Group ครบรอบ 25 ปี
APT Group เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ กับ บริษัท เอบีบี (ไทยแลนด์) จำกัด
CSR ประจำปี 2015 ของบริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด article
งานสัมมนาประจำปี 2014 ของบริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด article
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 8 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 6 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 5 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 4 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 3 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 1 articleวิสัยทัศน์

เราจะร่วมสร้างอนาคต
ด้วยความมุ่งมั่นในระดับมาตรฐานสากล
สู่สายตาอุตสาหกรรมไทยและต่างประเทศ

โครงสร้างเว็บ

หน้าแรก
สินค้า
บริการ
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์

Products more >>

Fuse, SCR, Diode, Bridge, IGBT,
Thyristor, Resistor, Capacitor,
Potention Meter,
Electronics Lamp Electronice Fan,
Heat Sink, Heater, Cabon Graphite,
Brush Holders, Rotary Joints,
Slipring, Terminal O-ring - Oil Seal,
Mechanical Seal, etc.

Services

บริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเตาหลอมอินดักชั่น

Brands

ที่อยู่ติดต่อ

บริษัท เอพีที กรุ๊ป จำกัด
2014/32-36 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อเรา

โทร : 094-891-3335, 086-3450-512, 086-376-3257, 086-326-8507, 02-757-8222-5
แฟกซ์ : 02-394-1880, 02-757-9792
e-mail : sales@aptgroup.co.th
www.aptgroup.co.th

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 8.00 น. ถึง 18.00 น.

Like and Follow Me!!!Social Network

© 2013 APT Group.co.ltd - All rights reserved.
Designated trademarks and brand are the property of their respective owners.